size 22-24.5cm

length 23cm

100% nylon

Made in Japan

kiwanda kiwanda Mosaic Socks ブラック/ホワイト

0point

+ −