kiwanda kiwanda Mosaic Socks ブラック/ホワイト

(0point)

↑ ↓

size 22-24.5cm

length 23cm

100% nylon

Made in Japan