size 22-24.5cm

length 24cm

100% nylon

Made in Japan

kiwanda kiwanda Polka Dot Socks ネイビー

0point

+ −