kiwanda kiwanda Polka Dot Socks ネイビー

(0point)

↑ ↓

size 22-24.5cm

length 24cm

100% nylon

Made in Japan